Hur utvecklas ungdomens tänkande

23.11.2017 kl. 09:01

Dagens inlägg kommer att handla om hur ungdomens tänkande utvecklas med åldern.

Tonårstiden handlar i stort sätt också om att bli självständig och skapa sin egen identitet. Vissa ungdomar har ingen ide om vad de skall göra i framtiden medan andra vet redan tidigt vad de vill göra i framtiden. Den amerikanska hjärnforskaren Jau Giedd konstaterar att tonåringar har svårigheter med att hålla en och samma framtidsplan en längre stund. Han påstår att hjärnan är fullvuxen först vid 25 års ålder. Därför har de flesta unga en känsla av att de måste experimentera sig fram för att hitta det riktiga jaget, med att ta risker och testa på sina gränser.

Viktiga delar som t.ex. pannloben har inte utvecklas färdigt under tonåren, vilket kan vara orsaken till att ungdomen inte klara av att känna empati eller att reglera sina känslor. Det konstateras att vissa specifika signaler i hjärnan blir allt mer effektivare, vilket betyder att ungdomen är mycket mottaglig av stimuli under tonåren, de rekommenderas alltså att de läser böcker, idrottar mm.

I tonåren har man också en större benägenhet att få olika psykiska sjukdomar, man vet inte orsaken till detta men stress har ansätts vara en av de starkaste påverkaren på psykisk ohälsa under tonåren. De mest vanligaste psykiska sjukdomarna de flesta ungdomarna insjuknar i är olika variationer av depression och ätstörningar.

Slutligen kan man alltså konstatera att under tonåren går man igenom stora bioligiska och psykiska förändringar. Detta livskedet definierats oftast som tungt. Flera forskare som har undersökt i ämnet håller med med tanke att under tonårstiden baserar man sina val mer känslomässigt än logiskt.   

Källor: 
www.Psykologiguiden.se,

http://www.lakareol.com/28/3648.html ,

 

 

Kommentarer (4)
Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver:
Bra att ni tar upp hur mycket stress påverkar dagens ungdomar och hur vanligt det har blivit med psykisk ohälsa.

/ Sille-Riin, bas5
Sille-Riin26.11.17 kl. 14:03
Informativt inlägg! Ni har bra kunnat fokusera på ämnet ni valt, alltså ungdomens hjärna.
Hanh26.11.17 kl. 21:07
Trevlig text som tar i hänsyn stresset som en faktor till psykiska åkommor i ungdomstiden.
Kati I. Basgrupp 8 i kursen
Kati26.11.17 kl. 22:53
Fint konstaterande i slutet av ert inlägg,som en sammanfattning!
Anonymous01.12.17 kl. 01:48

Hej vi är bagrupp 4! Gruppen består endast av socionomer, Nelly, Sarah, Heidi, Minna och Grace.