Tidig anknytning

09.11.2017 kl. 10:14

Dagens inlägg kommer att handla om tidig anknytning och hur den eventuellt påverkar en individ i framtiden. För det mesta har vi gott igenom olika teorier av anknytningen och teoretiker bakom dem.

Den mest kända teoretikern, som nästan alla hade noterat var John Bowly. Bowlys teori går ut på att anknytningen är en medfödd egenskap som också djuren använder sig för att överleva. Barnet söker skydd av vårdaren i skrämmande situationer och använder vårdaren som en trygg bas att gå till när barnet forskar nya spännande saker i omgivningen.

Enligt teorin så leder bristfällig anknytning till svårigheter angående skapande av sociala relationer och uppehållande av dem. Då har barnet inte haft en trygg anknytning till vårdaren i ung ålder, vilket kan bero på att vårdaren inte har gett barnet den uppmerksamhet den behöver (t.ex. spegling av miner, svar på olika signaler som t.ex. om barnet börjar gråta). Man kan alltså konstatera att barnet använder sig endast av kroppsrpåk och ljud signaler, för att få vårdarens uppmärksamhet. 

Då det påstås att den tidiga anknytningen påverkar personens framtida relationer har man också hittat på redskaper hur man kan hjälpa de personer som inte fått de tidiga behoven tillfredställda.

Psykoterapi är en metod som rekommenderas för individer som lider av bristfällig anknytning, som skett under individens barndom. I psykoterapin får man både veta varifrån problemet härstammar och hur problemet kan lösas med mer konkreta metoder. Även om anknytningen sker i ung ålder går det ännu att fixas och omformas i äldre ålder så att det blir lättare för personen att uppehålla sina sociala relationer. 

Slutligen kan man alltså konstatera att den tidiga anknytningen spelar en stor roll i alla personers liv och kommer sannoligen att påverka framtida val och attityder, kring bildande och uppehållande av sociala relationer.

Källor: psykologiguiden.se, Allianser, Lattattlara.com, Veckans videoklippar från It'slearning och Arlas föreläsning.

Dagens inlägg är skriven av: Nelly, Minna och Sarah

Kommentarer (4)
Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver:
Intressant att ni tagit upp en metod som kan behandla individer som lider eller lidit av en bristfällig anknytning. Antar att ni främst använt er av youtube klippet om Bowbly?
Sille-Riin12.11.17 kl. 14:32
Fint att ni nämner en teknik, psykoterapi, som används med människor som haft en otrygg anknytning.
Annette12.11.17 kl. 22:53
Vill börja med att ert blogg ser supersöt ut! :D
Enkel och fin layout.
Vilka källor har ni använt till texten? :)
Jassu Bas214.11.17 kl. 19:50
Fin och söt blogg, varifrån har ni tagit all information. :-)
Erika14.11.17 kl. 20:30

Hej vi är bagrupp 4! Gruppen består endast av socionomer, Nelly, Sarah, Heidi, Minna och Grace.